Dětské hudební nástroje

Stagg je výrobcem velké skupiny hudebních nástrojů určené dětem. Vesměs se jedná o zmenšené klasické nástroje. Dětské hudební nástroje značky Stagg najdete především v kategoriích strunných, smyčcových, dechových a bicích nástrojů.

Je všeobecně známo, že čím dříve se muzikant hrající na jakýkoli hudební nástroj začne učit hrát, tím lépe. Malé děti si mnohem snadněji osvojují veškeré návyky a zafixují si také různé fyzické i psychické procesy důležité při hraní. Mnohé úkony, které mohou staršímu začátečníkovi již dělat problémy tak mají plně automatizované.

Samozřejmě to neznamená, že by se s hrou na hudební nástroj nemohlo začínat ve starším věku – velmi významnou roli hraje také motivace a zápal hráče, talent, ale i píle a intenzita cvičení. Rané dětství tedy rozhodně není jediným myslitelným obdobím k započetí učení hry na nástroj, jen je možné využít toho, že v dětském věku jsou veškeré pokroky mnohonásobně snazší.

Protože tohoto faktu jsou si vědomi samozřejmě i výrobci hudebních nástrojů, není dnes nejmenším problémem sehnat na trhu jakékoli dětské hudební nástroje. Výrobci s malými začátečníky počítají, a proto hudební nástroje pro děti tvoří podstatnou část sortimentu každého prodejce hudebních nástrojů. Speciální dětské nástroje jsou dětem přizpůsobeny jednak velikostí, jednak i celkově ergonomicky. Často se při výrobě využívá i alternativního materiálu k tomu, aby byl nástroj lehčí a dětem nedělalo problém ani delší cvičení. Protože dětské hudební nástroje zatím nemusejí být žádnými mistrovskými kousky, vyznačují se také nižší cenou, tedy finanční dostupností.

Co se týče označení velikosti, kupříkladu u dětských strunných nástrojů se setkáme se zlomkovým označením. Například dětská kytara tak může mít velikost „1/2“, je tedy oproti klasické kytaře ve velikosti pro dospělé poloviční. Stejně je tomu i u velmi oblíbených houslí, které se dělí podobným způsobem. Pro školní děti jsou například běžné housle tříčtvrteční označené „3/4“. U některých smyčcových nástrojů, kde je velikost instrumentu důležitá například i pro charakter výsledných tónů, se pak můžeme setkat i s jemnějšími rozdíly a narazit tak kupříkladu na velikost „7/8“.

Typickým nástrojem pro mladé muzikanty je také dětské ukulele. Jedná se o jakousi alternativu klasické akustické kytary; nástroj z ní také konstrukčně vychází. Je ale rozměrově menší a často disponuje i menším počtem strun. Původně hawaiský nástroj se vyznačuje také poněkud veselejším designem.

Strunné nástroje drnkací a smyčcové však samozřejmě nejsou jedinou skupinou hudebních nástrojů, jejichž hře by se mohli učit malí hudebníci. Výjimkou na trhu totiž nejsou ani dětské bicí. Primární úlohou bicích v rámci sboru či orchestru je udržovat rytmus (často spolu s kontrabasem), což dětem obvykle velmi sedí. Udržovat rytmus hrou na bicí pro ně není problém už proto, že ke hře ve svém věku přistupují spíše jaksi intuitivně.

V rámci bicích se kromě xylofonů pro ty nejmenší nabízí také dětská sada hudebních nástrojů, která obvykle obsahuje různé druhy atraktivních perkusí, jednak například dětská bicí souprava.

Nejmenším klavíristům, kteří ještě nemají k dispozici například piano pak lze doporučit dětské klávesy. Na trhu najdete za velmi příznivou cenu i velice kvalitní keyboardy, které jsou přizpůsobeny dětským prstům. Samotné jednotlivé klávesy jsou často menší, méně rozsáhlá ale bývá také celá klaviatura. Dětské klávesy mohou disponovat například 54 klávesami oproti standardním 88, které najdete na klavíru nebo pianinu. Přechod na klasické piano v pozdějším věku nebývá pro děti problémem.

V oblasti dechových nástrojů je pak tím nejtypičtějším asi dětská flétna. Přestože se děti mohou učit hrát i na řadu jiných dechových nástrojů, dětská zobcová flétna je rozšířená jednak pro relativní jednoduchost techniky hraní, jednak i pro jisté terapeutické účinky, které tento nástroj má na děti s častými dýchacími potížemi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.